Активностите во регионот на Пелистер и градот Битола можат да бидат интересни како за помладата така и за постарата генерација. За повеќе информација можете да ги проверите следните линкови :

www.visitbitola.info

www.bitolatourist.info

Локалитетот на античкиот град – Хераклеа Линкестис, основан од Филип Втори, таткото на Александар Македонски, www.bitolamuseum.org

– Спомен собата на Кемал Ататурк, www.bitolamuseum.org

– Етно музејот на Јоне Евтимовски во село Подмочани,

www.denicamk.com/oldweb/Denica096/96-Reportaza.htm Збирка на реткости Филип во село Крклино – Битола,

www.muzejkrklino.mk / index_mk.php

Активностите во регионот на Пелистер и градот Битола можат да бидат интересни како за помладата така и за постарата генерација. За повеќе информација можете да ги проверите следните линкови :

www.visitbitola.info

www.bitolatourist.info

Локалитетот на античкиот град – Хераклеа Линкестис, основан од Филип Втори, таткото на Александар Македонски, www.bitolamuseum.org

– Спомен собата на Кемал Ататурк, www.bitolamuseum.org

– Етно музејот на Јоне Евтимовски во село Подмочани,

www.denicamk.com/oldweb/Denica096/96-Reportaza.htm Збирка на реткости Филип во село Крклино – Битола,

www.muzejkrklino.mk / index_mk.php

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПОРАКА