Постојат најразлични видови и класи на сместување во регионот на Националниот Парк Пелистер за подетална информација проверете ги следните линкови :

www.hotelmolika.com.mk

www.hotelsator.com.mk

e-mail : info@hotelsator.com.mk

tel/fax 047/293 409

www.sumskifeneri.com.mk

www.kapri.com.mk

“Копанки”
Информации и резервации:
+389 47 222 384

“Големо и мало езеро”
Информации и резервации:
+389 75 458 782

Ресторан ”Оскар”
с.Нижеполе
Информации и резервации:
+389 47 293 517

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПОРАКА