Ekspozita e fotografive

Lule pelisteri

E enjte, 23 maj 2013 në 12:00

Qendra e Informacionit Pelister

Federata EUROPARC aktualisht përfaqëson rreth 400 anëtarë. Këto përfshijnë zonat e mbrojtura, departamentet qeveritare, OJQ-të dhe bizneset në 35 vende, të cilët vetë menaxhojnë xhevahiret e gjelbërta të tokës, detit, maleve, pyjeve, lumenjve dhe trashëgimisë kulturore. Natyra nuk njeh kufij dhe për këtë arsye ne lehtësojmë bashkëpunimin ndërkombëtar në të gjitha aspektet e menaxhimit të zonave të mbrojtura për të përmirësuar më tej dhe përmirësuar dhe ruajtur trashëgiminë tonë të përbashkët natyrore. Ne përpiqemi të shkëmbejmë ekspertizë, përvojë dhe praktikë më të mirë, si dhe të bashkëpunojmë me të tjerët për të siguruar që vlera dhe kuptimi i zonave të mbrojtura të jetë në zemër të Evropës.

Zonat e Mbrojtura të Zërit të Evropës

Ne përfaqësojmë rreth 400 anëtarë në 35 vende, të cilët vetë menaxhojnë xhevahiret e gjelbërta të tokës, detit, maleve, pyjeve, lumenjve dhe trashëgimisë kulturore. Natyra nuk njeh kufij dhe për këtë arsye ne lehtësojmë bashkëpunimin ndërkombëtar në të gjitha aspektet e menaxhimit të zonave të mbrojtura për të përmirësuar më tej dhe përmirësuar dhe ruajtur trashëgiminë tonë të përbashkët natyrore. Ne përpiqemi të shkëmbejmë ekspertizë, përvojë dhe praktikë më të mirë, si dhe të bashkëpunojmë me të tjerët për të siguruar që vlera dhe kuptimi i zonave të mbrojtura të jetë në zemër të Evropës.

Në vitin 2013, Federata po feston përvjetorin e saj “40 vjet duke punuar për natyrën”.

EUROPARC u themelua në 1973 nën titullin zyrtar “Federata e Natyrës dhe Parqeve Kombëtare të Evropës”, dhe që nga atëherë është rritur për t’u bërë organizata e njohur, profesionale për zonat e mbrojtura evropiane. Një organizatë e pavarur, jo qeveritare, anëtarësimi i saj bashkon organizatat përgjegjëse për administrimin e shumicës së zonave të mbrojtura të Evropës. Sidoqoftë, Federata është gjithashtu një rrjet njerëzish: ata që kanë për detyrë të përditshme të kujdesen për këto zona të veçanta, dhe që kombinojnë forcat brenda EUROPARC për të arritur qëllimet e tyre të përbashkëta.

Qëllimet kryesore të Federatës EUROPARC janë:

Promovimi i praktikave të mira në menaxhimin e zonave të mbrojtura

Lehtësoni krijimin e zonave të reja të mbrojtura

Të ngrejë profilin e zonave të mbrojtura si një mjet jetësor për mbrojtjen e shumë prej pasurive më të vlefshme të trashëgimisë natyrore të kontinentit, dhe në këtë mënyrë të rritet mbështetja për mbrojtjen e tyre në të ardhmen

Ndikojnë në zhvillimin e ardhshëm të politikave dhe programeve publike, veçanërisht me Bashkimin Evropian, në dobi të objektivave të zonave të mbrojtura.

Duke punuar për Zonat e Mbrojtura të Evropës

Zonat e mbrojtura të Evropës – parqet e saj kombëtare, parqet e natyrës dhe rezervat e biosferës – luajnë një rol jetësor në mbrojtjen e natyrës së kontinentit, jetën e egër dhe peizazhet. Ata mbrojnë vendet më të veçanta të Evropës: peizazhe relativisht të paprekura, si dhe ato që janë formuar nga ndërveprimi shekullor i njeriut me tokën. Ato ofrojnë strehim te speciet dhe ekosistemet të cilat paraqesin vetë bazën e jetës së ardhshme. Dhe ato ndihmojnë për të ruajtur bukurinë natyrore të Evropës në të gjitha llojet e saj që ne të përjetojmë dhe shijojmë. Ata janë sistemi ynë për mbështetjen e jetës.

Ndihma për zonat e mbrojtura për të përmbushur këtë rol, inkurajimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit midis stafit të zonave të mbrojtura dhe promovimin e qëllimeve dhe punës së tyre në të gjithë Evropën është qëllimi i Federatës EUROPARC.