Atraksionet mund të jenë tërheqëse për të rinjtë dhe të vjetrit poashtu. Më shumë informata rreth atraksioneve afër Parkut Kombëtar të Pelisterit, mund të gjeni në faqet mëposhtë:

www.visitbitola.info

www.bitolatourist.info

www.bitolamuseum.org

– Dhoma përkujtimore e Ataturkut, www.bitolamuseum.org

– Etno muzeu I Jone Evtimovskit në fshatin Podmoçan, Resnjë

www.denicamk.com/oldweb/Denica096/96-Reportaza.htm Koleksion i rrallë në fshatin Krkino Filip – Manastir

www.muzejkrklino.mk / index_mk.php

Atraksionet mund të jenë tërheqëse për të rinjtë dhe të vjetrit poashtu. Më shumë informata rreth atraksioneve afër Parkut Kombëtar të Pelisterit, mund të gjeni në faqet mëposhtë:

www.visitbitola.info

www.bitolatourist.info

www.bitolamuseum.org

– Dhoma përkujtimore e Ataturkut, www.bitolamuseum.org

– Etno muzeu I Jone Evtimovskit në fshatin Podmoçan, Resnjë

www.denicamk.com/oldweb/Denica096/96-Reportaza.htm Koleksion i rrallë në fshatin Krkino Filip – Manastir

www.muzejkrklino.mk / index_mk.php

NA TREGONI ÇFARË MENDONI

NA KONTAKTONI

NA TREGONI ÇFARË MENDONI

NA KONTAKTONI

KOMENT