Атракции во Близина

Активностите во регионот на Пелистер и градот Битола можат да бидат интересни како за помладата така и за постарата генерација. За повеќе информација можете да ги проверите следните линкови :

www.visitbitola.info

http://www.bitolatourist.info

– Локалитетот на античкиот град – Хераклеа Линкестис, основан од Филип Втори, таткото на Александар Македонски, www.bitolamuseum.org 

– Спомен собата на Кемал Ататурк,  www.bitolamuseum.org

– Етно музејот на Јоне Евтимовски во село Подмочани – Ресен, http://www.denicamk.com/oldweb/Denica096/96-Reportaza.htm

– Збирка на реткости Филип во село Крклино – Битола

http://www.muzejkrklino.mk/index_mk.php