Сместување

Постојат најразлични видови и класи на сместување во регионот на Националниот Парк Пелистер за подетална информација проверете ги следните линкови :

Хотели:
www.hotelmolika.com.mk
www.hotelsator.com.mk
e-mail : info@hotelsator.com.mk
tel/fax 047/293 409

www.sumskifeneri.com.mk
www.kapri.com.mk

Планински Домови:
“Kopanki”
Информација и резервацја:
+389 75 583 445   и  +389 75 891 551
“Golemo I malo ezero”
Информација и резервација:
+389 75 458 782

Хостели:
www.dopelister.mk

Ресторани:
Ресторан”Оскар”
с.Нижеполе
Информација и резервација:
+389 47 293 517

Вили:
www.villadihovo.com