Контакт

Вашите прашања и коментари се секогаш добредојдени за нас затоа искористете ја формата за допишување, јавете се на нашите контакт телефони или пишете на нашите електроснки пошти а ние ке ви одговориме на вашите прашања во најбрзо време…

 

Главна канцеларија:
Телефон:
+389 47 233 464
Факс:
+38947 233 668

Инфо центар:
Телефон :
+38 947 237 010
Емаил адреса:
np.pelister@yahoo.com