Изложбениот салон е поделен на два дела, првиот дел се изложени флората и фауната која можете да ја сретнете во регионот на Националниот Парк Пелистер а во вториот дел се наоѓаат сите историски моменти кои се порврзани со териотријата на Националниот Парк Пелистер.Овај изложбен салон е достапен за сите посетители и се наоѓа во инфо центарот.

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПОРАКА