Националниот парк Пелистер нуди голем број на боршури од паркот и неговата убавина.Овие брошури можат да ви помогнат да ја најдете секоја информација која ви е потребна.Брошурите и мапите кои се достапни за јавноста можете да ги најдете во нашиот Информативен Центар.Еве еден преглед на сите достапни брошури и мапи :

Просторите кои ги зафаќа Националниот Парк Пелистер се вистински палимпсест врз кој историјата постојано пишувала и натпишувала. Речиси да нема педа на планинските падини која не носи траги од поблиските и подалечните собитија …

Националниот Парк Пелистер изврши облежување и уредување на пешачка патека која на сите вљубеници во природата и почитувачи на културното налседство ќе им овозможи обиколка на црквите и манастирите во потпелистерските села …

Во оваа брошура можете да пронајдете разни активности кои се достапни за децата. Има одличен избор на патеки кои се лесни и забавни за помладата генерација …

   

Градот Битола и неговата околина во историјата многу често бил изложен на разни воени собитија. Најголемиот воен удар кој бил осетен на територијата и кој оставил најмногу впечаток во историја е Првата Светска Војна …

Патеката по камењарот е едукативно – показна стаза, којашто ги води посетителите на Националниот Парк Пелистер низ еден мошне атрактивен простор исполнет со разновидни природни убавини. По должината на патеката се среќаваат пространи шуми од молика, ретка и ендемишна флора и разни видови на релјефни облици …

Националниот парк Пелистер нуди голем број на боршури од паркот и неговата убавина.Овие брошури можат да ви помогнат да ја најдете секоја информација која ви е потребна.Брошурите и мапите кои се достапни за јавноста можете да ги најдете во нашиот Информативен Центар.Еве еден преглед на сите достапни брошури и мапи :

Просторите кои ги зафаќа Националниот Парк Пелистер се вистински палимпсест врз кој историјата постојано пишувала и натпишувала. Речиси да нема педа на планинските падини која не носи траги од поблиските и подалечните собитија …

Националниот Парк Пелистер изврши облежување и уредување на пешачка патека која на сите вљубеници во природата и почитувачи на културното налседство ќе им овозможи обиколка на црквите и манастирите во потпелистерските села …

Во оваа брошура можете да пронајдете разни активности кои се достапни за децата. Има одличен избор на патеки кои се лесни и забавни за помладата генерација …

   

Градот Битола и неговата околина во историјата многу често бил изложен на разни воени собитија. Најголемиот воен удар кој бил осетен на територијата и кој оставил најмногу впечаток во историја е Првата Светска Војна …

Патеката по камењарот е едукативно – показна стаза, којашто ги води посетителите на Националниот Парк Пелистер низ еден мошне атрактивен простор исполнет со разновидни природни убавини. По должината на патеката се среќаваат пространи шуми од молика, ретка и ендемишна флора и разни видови на релјефни облици …

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПОРАКА