Патната инфраструктура вклучува три главни патишта и тоа

Битола – Трново – Магарево  (крак кон Голема ливада – Ротино) – Информативен центар – Хотел Молика,

Кажани – Маловишта и

Информативен центар – Палиснопје – Цапарска пресека – Ловечка куќа – Антена –  Големо Езеро.

Исто така има и голем број на патишта кои се користат за шумарски потреби.

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПОРАКА