Проектот “Националнитепаркови на Динарскaта верига” – во посета на Македонија.

Во вторникот вечер (2012/09/19) дојдовме до Охрид, се сретнавмесо луѓето од 2 национални паркови на Македонија, гачичица и Пелистер… Денес имавме многу добра средба со директорот на ХОТАМ, здружениена хотелитево Македонија. Тие се многу заинтересирани за соработка со нас, а главната идеја на состанокот беше дека локалната заедница, бизнисоти заштитенитеподрачја треба да работат заедно. На одржливоставо секоја смисла…

На состанокот во Агенцијата за туристичка промоција на Македонија беше одлично! Директорот на Агенцијата Јордан Трајков е многу ентузијастичкирасположензанашиот проект и тој непоканети да се промовираатпарковите на Динарите на регионалната конференција,што тој го организира во април следната година. Ќе бидат присутни сите луѓе во регионот кои работат со туризмот, тој сака да ја прикаже Динарската Веригакако студија на случај и ова е нешто што ќе биде добро за нас.

Последна, но не и најмалку важна, бешесредбата соминистерот за животна средина на Македонија, г-дин Абдилаќим Адеми! Гослушаше нашето презентирање на проектот и понуди Македонија да биде домаќин на конференцијата на проектотво 2013 година.

Ви благодарам за гостопримството и убавата храна! Еден совет за сите вас кои не ги знаете доволно македонскитересторани – Kaj ЈАРЕенајдобаратаскара:-).

Петра Боиќ Болчиќ