ВО ПРИЛОГ СЕ ДАДЕНИ ОДЛУКАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ, ЈАВНИОТ ОГЛАС И ПРОЕКТНАТА ЗАДАЧА ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ